Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb korespondencji dotyczącej oferty zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). (klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania).